WGS

WGS

WGS Accountants B.V.
Accountancy & Advies

Reykjavikstraat 1
3543 KH UTRECHT
Postbus 90
3440 AB WOERDEN

Hamersveldseweg 65
3833 GL LEUSDEN
Postbus 104
3830 AC LEUSDEN

Telefoon (0348) 40 06 88
wgsaccountants.nl
info@wgsaccountants.nl

WGS Financial Services B.V.
Interim Management – Werving & Selectie – Detachering

Reykjavikstraat 1
3543 KH UTRECHT
Postbus 90
3440 AB WOERDEN

wgsfs.nl
info@wgsfs.nl

WGS Reporting Services B.V.
Administratie & Rapportage

Hamersveldseweg 65
3833 GL LEUSDEN

Postbus 104
3830 AC LEUSDEN

wgsreporting.nl
mail@wgsreporting.nl

Veilig bestanden uitwisselen

WGS gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we het programma Cryptshare om vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Bestanden versturen en ontvangen van en naar WGS gaat in principe alleen via Cryptshare.

 Met Cryptshare kunt u eenvoudig bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Lees de handleiding voor meer informatie over het gebruik van Cryptshare.

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons netwerk en vinden het belangrijk om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij gebruiken daarom geen openbare online diensten (meer) zoals WeTransfer, Dropbox, Google Drive en Microsoft One Drive. U kunt alleen via Cryptshare bestanden met ons uitwisselen.

Contact

Vestigingen

Veilig bestanden uitwisselen