Diensten

WGS Accountants is een betrouwbare partner die een uitgebreid pallet aan hoogwaardige diensten levert op het gebied van audit en advisory. Hierbij wordt met een brede visie naar uw organisatie gekeken. En dit alles voor een scherpe en transparante prijs.

WGS streeft naar een goede samenwerking met haar cliënten. Voor een vruchtbare samenwerking is meer nodig dan een vaktechnisch en professioneel verantwoorde dienstverlening. Alleen als er sprake is van een goede persoonlijke klik, kan WGS optimale toegevoegde waarde leveren. De mensen achter onze diensten zijn gedreven en deskundig maar belangrijker ze zijn betrokken en communiceren open en eerlijk. Zo werken zij aan de persoonlijke klik. WGS is ervaren en bedreven in het coördineren van verschillende partijen. Er wordt snel geschakeld met verschillende partijen, informatie komt hierdoor snel beschikbaar. WGS analyseert de informatie om vervolgens een gedegen voorstel te doen of gedegen beslissing te nemen.

WGS heeft bewust gekozen een aantal (specialistische) diensten niet in eigen huis te houden. Door goede samenwerking met specialisten kunnen wij deze diensten eenvoudig aanbieden overeenkomstig de WGS-kwaliteitsstandaard. Deze werkwijze draagt bij aan objectiviteit en onafhankelijkheid in de dienstverlening en houdt de kostenstructuur laag. U ziet dit terug in de prijs van onze diensten. WGS is een ‘audit only’-kantoor. Dit betekent dat wij ons primair richten op de audit-dienstverlening. Daarnaast adviseren wij organisaties bij de inrichting van de financiële en administratieve organisatie waaronder uw governance. Onze adviserende dienstverlenend dient ter ondersteuning van de opdrachtgever en zal nooit onze audit-dienstverlening belemmeren.

Dit betekent ook dat wij een aantal diensten, die reguliere accountantskantoren veelal wel uitvoeren, wij bewust niet aanbieden. Wij zijn van mening dat deze diensten de audit-dienstverlening niet verbeterd dan wel wij deze niet met de gewenste passie kunnen uitvoeren. Wij hebben onze organisatie hier dan ook niet op ingericht.

Audit

De audit-dienstverlening van WGS is gericht op de certificering van uw financiële verantwoording en de daaraan gerelateerde dienstverlening. Het onafhankelijk en deskundig oordeel van WGS over de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording geeft u meer vertrouwen in uw cijfers en geeft overige gebruikers zekerheid.

WGS kijkt verder dan de cijfers alleen. De controleaanpak is een samensmelting van bedrijfsvoering, risico’s en cijfers. Samen met een brede visie naar uw organisatie kijken. Zo levert WGS meerwaarde. Voor u is ondernemen ten slotte meer dan alleen de cijfers onder de eindstreep.

Audit-diensten brengen de risico’s in beeld en geven mogelijke adviespunten. WGS levert onder meer de volgende audit-diensten:

  • Controle van financiële verantwoordingen zoals jaarrekeningen, subsidieafrekeningen of omzetopgaven.
  • Beoordelingsopdrachten, zoals de beoordeling van jaarrekeningen.

Daarnaast levert WGS aan audit gerelateerde diensten, waaronder:

  • het samenstellen van financiële informatie (waaronder jaarrekeningen);
  • het verzorgen van de aangiften van de vennootschapsbelasting;
  • het opstellen van deponeringsstukken Kamer van Koophandel; en
  • specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.

WGS Accountants is ingeschreven in het register van accountantsorganisaties. Dit betekent dat wij op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wettelijke controles mogen verrichten.

Advies

Naast audit-diensten levert WGS Accountants adviesdiensten. Als ondernemer moet u continue inspelen op veranderingen die impact hebben op uw onderneming. Zo krijgt u te maken met wijzigingen in (inter-) nationale en branchespecifieke wet- en regelgeving en vraagt groei van uw organisatie om organisatorische aanpassingen. Vanuit kennis en ervaring doorziet WGS snel de impact op processen, systemen en verslaglegging. WGS adviseert u graag bij het maken van de juiste keuzes.

WGS kan u gericht ondersteunen door advisering bij risicobeheersing, organisatie- en performanceverbetering, accountingvraagstukken en overnametrajecten.

Verder heeft WGS expertise op het gebied van budgettering, kostprijscalculaties, beschrijven administratieve organisaties en beheersing werkkapitaal.

WGS is nuchter en houdt de dingen graag eenvoudig. Hierdoor zijn de adviezen oplossingsgericht, concreet en praktisch ingericht.

Het advies kan een rapport of presentatie zijn maar ook een begeleidingstraject bij bijvoorbeeld een organisatiewijziging of een implementatie van aanbevelingen. Wij pakken uw organisatorische uitdagingen graag samen met u aan.

WGS Reporting Services

Voor onze dienstverlening ten aanzien van administratie, salarisverwerking, wettelijke rapportages, jaarrekening en publicaties en aangiftes verwijzen wij u naar de site van WGS Reporting Services

WGS Financial Services

Voor onze dienstverlening ten aanzien van werving & selectie, interim management en detachering verwijzen wij u naar de site van WGS Financial Services

Contact

Vestigingen

Veilig bestanden uitwisselen