Privacybeleid

Privacybeleid

WGS Accountants B.V. hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar internetsite.

Algemeen

Voor ons staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Dat geldt natuurlijk als u onze internetsite bezoekt, maar nog veel meer als u cliënt van ons bent. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan WGS Accountants persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. WGS Accountants zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacybeleid omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacybeleid is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

WGS Accountants verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Informatieverzameling

U hoeft als bezoeker van deze internetsite geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze internetsite. Deze internetsite verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze internetsite goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat wij of onze service providers gebruikmaken van zogenaamde Cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt medegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de internetsite te analyseren en om te garanderen dat onze internetsite functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Onze Cookies verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde omstandigheden bezoekers de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde delen van de internetsite, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze Cookies uitschakelen.

Internetsites van derden

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Lees hiervoor het Privacybeleid, indien aanwezig, van de internetsite die u bezoekt.

Geheimhouding

WGS Accountants verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van haar cliënten en van de bezoekers van haar internetsite jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. WGS Accountants zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar cliënten en de bezoekers van de internetsite.

Wijzigingen Privacybeleid

WGS Accountants behoudt zich het recht voor om deze Privacybeleid op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Het verdient dan ook aanbeveling met enige regelmaat daarvan kennis te nemen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacybeleid van WGS Accountants of wilt u geen informatie over (nieuwe) diensten ontvangen dan kunt u zich richten tot:

WGS Accountants B.V.
Postbus 90
3440 AB Woerden

of via e-mail: info@wgsaccountants.nl

Contact

Vestigingen

Veilig bestanden uitwisselen